Severna Nizozemska je prva regija, ki je prejela subvencijo za načrt razvoja vodikove doline. Gre za podporo v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2022, Hydrogen Europa in Hydrogen Europe Research, ki znaša 20 milijonov evrov. Celotna vrednost projekta nizozemske vodikove doline, ki so jo poimenovali HEAVENN, znaša 90 milijonov evrov, financira pa ga evropska organizacija Clean Hydrogen Partnership.

Koncept vodikove doline HEAVENN se je začel januarja 2022 in bo trajal 6 let. Pri projektu sodeluje 30 deležnikov iz osmih evropskih držav.

O projektu vodikove doline HEAVENN

Zamisel se je razvijala postopoma. Regija je v preteklosti sodelovala pri številnih manjših evropskih vodikovih projektih, da so lahko prišli do tako obsežnega načrta.

HEAVENN je obsežen program, ki združuje ključne elemente: proizvodnjo, distribucijo, shranjevanje in končno porabo vodika (H2) v popolnoma integrirano in delujočo vodikovo dolino (H2V). Koncept temelji na uvedbi in integraciji obstoječih in načrtovanih projektnih grozdov na šestih lokacijah po severni Nizozemski.

Glavni cilj projekta HEAVENN

Glavni cilj je izkoristiti zeleni vodik v celotni vrednostni verigi in pokazati, kako bi ta vodikova dolina zmanjšala emisije ogljika in potencialno koristila deležnikom v tej vrednostni verigi. Projekt bo tudi razvil poslovne modele za obsežno komercialno rabo vodika v celotnem regionalnem energetskem sistemu.

HEAVENN želi tudi povečati integracijo dragocenih obnovljivih virov energije, ki so na voljo v regiji, tako na kopnem (veter in sonce) kot na morju. 

Program uvaja različne aplikacije za končne uporabnike gorivnih celic vodika v projektnih grozdih, hkrati pa zagotavlja medsebojno povezavo med njimi. To bodo dosegli z uvedbo ključne transportne in distribucijske plinske infrastrukture za dostavo zelenega vodika, od mesta dobave do mest končnih uporabnikov.

Na ta način bo HEAVENN prikazal povezovanje obstoječih električnih in plinskih infrastruktur v velikem obsegu za razogličenje industrije, energije, transporta in ogrevanja v celotni regiji.

Obseg uvajanja, ki ga zagotavlja HEAVENN, je samozadosten in doseže znatne ekonomije obsega ter izboljšane poslovne modele v celotni vrednostni verigi.

Projekt je bil na Tednu vodika v Bruslju, ki je potekal oktobra 2022, nagrajen za najboljšo vodikovo dolino leta 2022.

Avtor: M.B.

Vir: emec.org.uk; heavenn.org, YouTube