Podjetja pri materialih naslednje generacije obljubljajo zmanjšanja vpliva na okolje. Vendar zaradi njihovih novih surovih vložkov primanjkuje podatkov za količinsko opredelitev tega. Izstopa pa podjetje, ki dviguje avtentičnost glede podatkov o vplivu. 

Spinnova je finski proizvajalec materialov naslednje generacije, ki je šel korak dlje pri izračunu vpliva, ki ga ima njegovo delovanje na okolje. Pri tem meri tako emisije toplogrednih plinov (t.i. ogljični odtis) kot celotno porabo virov (t.i. ogljični ročni odtis).

Nova mikro-fibrilirana celuloza

Obrat na Finskem proizvaja novo mikro-fibrilirano celulozo z uporabo obnovljive energije. Verjamejo, da dosegajo znatno zmanjšanje vpliva na okolje v primerjavi z obstoječimi materiali. Toda za koliko? In kako se lahko vlakna natančno primerjajo z že uveljavljenimi vlakni, kot je na primer bombaž? 

Slika je simbolična.

Kvantifikacija vpliva

Ogljični odtis je merilo emisij toplogrednih plinov, povezanih z materialom ali procesom, osebo ali dogodkom. Medtem ko ogljični ročni odtis upošteva širšo rabo virov in učinkovitosti. Metodologijo te nove metrike sta razvila finsko tehnično-raziskovalno središče VTT in Univerza LUT. Rabi se za uporabo skupaj z novimi predpisi EU glede vpliva na tekstil. 

V primeru Spinnovih vlaken naslednje generacije obstaja precejšnja razlika med rezultati ogljičnega in ogljično ročnega odtisa. Slednji namreč predstavlja Spinnovovo preusmeritev presežne toplotne energije, proizvedene v njihovi tovarni za ogrevanje lokalnih domov in industrijskih objektov. To zmanjšuje lokalno odvisnost od drugih virov energije (vključno z biomaso).

Ogljični odtis v primerjavi z ogljičnim ročnim odtisom

Metodologija ogljičnega odtisa je bila razvita za celostno vrednotenje in sporočanje pozitivnih podnebnih vplivov in rešitev za spopadanje s podnebnimi spremembami, ne pa zgolj za merjenje negativnih vplivov.

V primeru Spinnova je ogljični odtis 1,28 kg CO2e/kg proizvedenih vlaken, medtem ko je ogljični ročni odtis neto zmanjšanje za 6,5 kg CO2e/kg proizvedenih vlaken. Iz tega sklepamo, da se pri proizvodnji prihrani več emisij CO2, kot se jih izpusti. Kako je to mogoče?

Slika je simbolična.

Preusmeritev energije je ključna: ogljično nevtralna presežna toplota je edini stranski produkt prve komercialne tovarne Spinnova. Ko se ta presežek ponovno uporabi v lokalnem omrežju ogrevanja, se prihrani 3,2 kg CO2e/kg emisij, ki bi sicer nastale pri pridobivanju ogrevanja. To skupaj z več kot 3 kg CO2e/kg učinkovitosti pri predelavi vlaken, predenju in sušenju povzroči, da je proizvodnja ocenjena kot “klimatsko pozitivna”. 

Kaj to pomeni za blagovne znamke?

Blagovne znamke si želijo primerjati vrednost učinka med materiali (tudi, če podatki niso strogo primerljivi). Na trditev, da je Spinnovov ogljični odtis 72% nižji v primerjavi s konvencionalnim bombažem (1,28 proti 4,6 kg CO2e/kg vlaken) smo izpostavili potencialno pristranskost uporabe primarnih podatkov Spinnove poleg globalnih povprečnih podatkov iz baz podatkov. Torej kakšno stopnjo zaupanja je mogoče pripisati tem številkam?

Za ublažitev pristranskosti izvedejo tri neodvisne izračune ogljičnega odtisa. V primeru Spinnove so bili vsi 3 rezultati enaki. Le za bombaž obstaja le ena sama baza podatkov, ki je dala zahtevane podatke. Neodvisni strokovnjaki za obračunavanje ogljika so bili zadolženi za tolmačenje teh številk, da bi upoštevali kakršne koli razlike med protokolom za oceno emisij Spinnove in obdelavo globalnih podatkov. 

Najpomembnejša stvar je, da je ocena odtisa 1,28 CO2e/kg vlaken dobra. In to je drzna in vodilna poteza. Podobno je bilo za vlakno Tencel, ki je bilo izumljeno leta 1972 in njegov odtis CO2 še vedno ni bil razkrit. 

Zagotavljanje preglednosti podatkov Spinnove

Visoka stopnja zaupanja v Spinnovove podatke in vztrajanje pri preglednosti pomenita, da bodo podatki o emisijah in porabi vode pritrjeni na vsako balo vlaken, ki zapusti njihov proizvodni obrat. QR koda bo blagovnim znamkam omogočila dostop do teh podatkov in jih vključila v njihovo izbrano orodje za ocenjevanje, da bi ugotovili zmanjšanje učinka, doseženega pri uporabi Spinnove.

Blagovne znamke mešajo to novo vlakno z bombažem in lahko natančno določijo dosežena zmanjšanja emisij glede na odstotek uporabljenih vlaken Spinnova. To je omogočilo celo ustvarjanje ogljično nevtralnih tekstilnih mešanic. Izračuna se zahtevani odstotek Spinnove, ki je potreben za odtehtanje emisij bombaža v tekstilu, nato pa se lahko vlakna ustrezno mešajo.

Očitno je, da bo to privlačno za blagovne znamke, ki želijo tržiti ogljično nevtralne trajnostne lastnosti svojih materialov vse bolj sumničavim potrošnikom, ki so že naveličani ‘zelenega pranja’. 

Zmanjšanje vpliva preko vlaken

Vlakna Spinnova se lahko obarvajo med mešanjem z bombažem, s čimer se še dodatno zmanjša skupna poraba vode in energije. Izpostavljajo nekaj njihovih najbolj plodnih izmenjav s partnerji blagovnih znamk, pri katerih se ta rešitev uporablja za izdelavo edinstvenih in zanimivih melange tkanin. Tu so razlike v barvi in teksturi mešanega tekstila ključna značilnost končne tkanine. 

Slika je simbolična.

Raje pokazati rezultate kot govoriti

Čeprav so podatki o emisijah pri Spinnovi izjemen korak za naprej glede količinske opredelitve prednosti tega tekstila naslednje generacije, je potrebno iskanje še nadaljevati. Podatki o emisijah in porabi vode bodo dodatno izpopolnjeni, ko bo stekla polna proizvodnja. Za zdaj se nastavitve in analize nadaljujejo, vendar z dokazom, da bo svetu bolje z vlakni Spinnova kot brez njih. 

Avtor: J.J.

Vir: forbes.com