Projekt vodikova dolina severnega Jadrana – ključna povezava držav Italije, Slovenije in Hrvaške

Evropski zeleni dogovori in načrti gredo v smeri rešitev za razogljičevanje. Evropska komisija je vodikovo tehnologijo vključila v zeleni dogovor in jo podprla z obsežnimi sredstvi. Rešitve vodikovih tehnologij se niso pojavile pred kratkim, temveč jih, zlasti na severu Nemčije in na Nizozemskem, razvijajo že vsaj desetletje. Kako pa smo se na to pripravili v Sloveniji?

Zakaj vodikove doline?

Vodikove doline v Evropi zagotavljajo povpraševanje po vodiku in ga povezujejo s porabo. Tako oblikujejo priložnosti za več poslov z vodikom in omogočajo ustanavljanje javno-zasebnih partnerstev po celotni vodikovi verigi vrednosti: proizvodnji, distribuciji, hrambi in končni porabi.

V evropski vodikovi strategiji so vodikove doline ključni pospeševalnik vodikove ekonomije. Z njimi pomagajo pri doseganju ciljev REPower EU in krepitvi energetske varnosti.

Za najboljšo vodikovo dolino leta 2022 so na Tednu vodika v Bruslju razglasili vodikovo dolino Heavenn na severu Nizozemske, ki jo je razvil Patric Cnubben, direktor za vodikove strategije, v organizaciji New Energy Coalition. V nizozemsko vodikovo dolino Heavenn bodo vključili proizvodnjo vodika, transport, hrambo, distribucijo in uporabo vodika v industriji, mobilnosti, pri ogrevanju stavb in drugje.

Slovensko-italijansko-hraški načrti za vodikovo dolino

Na konferenci Vodikov sistem severnega Jadrana 2022, ki je potekala v Novi Gorici, so predstavili načrte Slovenije, Hrvaške in Furlanije – Julijske krajine, ki se združujejo v Vodikovi dolini severnega Jadrana (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley).

V pripravi so številni projekti, s pomočjo katerih se bo proizvajalo in uporabljalo zeleni vodik in na ta način proaktivno podprlo evropski energetski prehod. Partnerji projekta nameravajo prikazati, kako vodik omogoča spajanje različnih gospodarskih in energetskih sektorjev ter obsežnejšo integracijo obnovljivih virov energije na območju vključenih držav.

Mednarodno partnersko sodelovanje bo prisotno pri celotni vodikovi verigi vrednosti, proizvodnji, distribuciji, hrambi in končni porabi.

Slika je simbolična.

Cilj vodikove doline severnega Jadrana

Cilj projekta je zmanjšanje ogljičnega odtisa v regiji z izkoriščanjem obnovljivih virov. Predlagane vodikove rešitve bodo zagotavljale energetsko prožnost v regiji in izboljšale energetsko odpornost regije.

S projektom Vodikova dolina severnega Jadrana nameravajo na leto proizvesti vsaj 5000 ton vodika. Večino ga bodo namenili industriji, približno 20 odstotkov pa za druge namene.

Pri oblikovanju tega ekosistema bo ključno sodelovanje. Severna Italija, Slovenija in Hrvaška nudijo veliko priložnosti, da skupaj ustvarijo celoten ekosistem.

Kako je nastajala vodikova dolina severnega Jadrana?

Prva konferenca vodikovega ekosistema severnega Jadrana je potekala 23. novembra 2021. V marcu 2022 so predstavniki slovenskega ministrstva za infrastrukturo, hrvaškega ministrstva za gospodarstvo in regije Furlanije – Julijske krajine, podpisali pismo o nameri in ustanovili skupno delovno skupino. V Sloveniji je vodilni partner projekta delovna skupina Holding slovenske elektrarne. Septembra 2022 se je v okviru sredstev Horizon-JETI-CLEAN H2-2022 odprl javni poziv za evropska sredstva, na katerega so tudi vložili vlogo za pridobitev evropskih sredstev.

Slika je simbolična.

Če bodo pri pridobivanju evropskih sredstev uspešni, bo to velika podpora pri razvoju vodikovih projektov za slovensko gospodarstvo in energetiko.

Avtor: M.B.

Vir: oe.finance.si