Skupina znanstvenikov je razvila robota, ki pomaga skrbeti za različne rastline, ki rastejo pod sončnimi paneli. Robot, ki so ga poimenovali SynRobo, je zasnovan tako, da seje, obrezuje in spravlja pridelke tudi na gosto posejanih območjih, ne da bi škodoval bližnjim rastlinam.

Kaj je sinekokultura (Synecoculture)

Sinekokultura ustvarja bogat ekosistem z mešanjem in gosto rastjo najrazličnejših rastlin ter maksimira uporabo materialnega cikla, ki je del ekosistema. Ta metodologija odpravlja potrebo po oranju, gnojenju in uporabi pesticidov, ki negativno vplivajo na okolje. Ker sinekokultura zahteva ogromno znanja o rastlinski in živalski ekologiji, Sony CSL že več let goji najrazličnejše rastline na več rastiščih, da zbira podatke o združljivosti rastlin, stanju tal in drugih dejavnikih. Poleg tega se njihova IT tehnologija uporablja za izgradnjo ekosistema, ki podpira sinekokulturo in obogateni ekosistem.

Kako deluje robot SynRobo?

Robot deluje na podlagi bogatega ekosistema, imenovanega sinekokultura (ang. Synecoculture), ki je nova vrsta kmetijstva Masatoshija Funabashija, višjega raziskovalca pri Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL). Gre za združevanje človeške in umetne inteligence, ki se uporablja pri pridelavi raznolike skupine poljščin za povečanje biotske raznovrstnosti in zmanjšanje vplivov na tla ob pridelavi hrane.

Gojenje različnih vrst poljščin zahteva zlasti pri visoki gostoti rastlin več časa in natančnosti za nego rastlin, ne da bi pri tem motili bližnje rastline z drugačnimi potrebami. Posledično je skupina znanstvenikov pod vodstvom Takuya Otanija, docenta na Univerzi Waseda v Tokiu, v sodelovanju s podjetjema Sustainergy Company in Sony CSL razvila robota, izdelanega posebej za delo v ekosistemu sinekokulture.

Robot lahko opravlja različne naloge, za razliko od drugih kmetijskih robotov, ki so pogosto omejeni na opravljanje le ene naloge. Zasnova omogoča robotu, da manevrira in previdno opravlja svoje naloge, ne da pri tem moti bližnje rastline.

Ima štirikolesni mehanizem, ki mu omogoča premikanje po neravnem terenu. Vsebuje robotsko roko, ki se razteza in krči, kar mu pomaga pri premagovanju ovir. Ima tudi 360° kamero za pomoč pri navigaciji po kmetijskem območju. Orodja, kot so sidra in škarje za obrezovanje, pa mu pomagajo pri opravljanju določenih nalog. Če potrebuje pomoč, lahko SynRobo-ta upravljajo tudi ljudje.

Predstavili tudi inovativne metode za učinkovitejše sajenje

Poleg robota, ki so ga znanstveniki predstavili v študiji v reviji Agriculture, je ekipa razvila tudi inovativne metode za učinkovitejše sajenje. Različne vrste semen so sejali v zemljo, dokler niso bila semena enakih velikosti. Robot je tako lahko hkrati posejal semena različnih rastlin, ne da bi se moral prilagajati različnim oblikam ali velikostim semen.

Večja učinkovitost kmetovanja na slabo izkoriščenih lokacijah

Raziskovalci upajo, da bo razvoj robota spodbujal sinekokulturo in obnovljivo energijo, saj lahko ta metoda kmetijstva dobro deluje na premalo izkoriščenih območjih. Kot na primer pod sončnimi paneli na sončno ležečih farmah. Pojasnili so tudi, da lahko SynRobo z nekaj manjšimi prilagoditvami deluje tudi na običajnih kmetijskih aplikacijah.

Po podatkih Sony CSL je bilo testiranje robota na Japonskem in v Afriki do sedaj uspešno. Podjetje Sustainergy namerava tržiti robota SynRobo na slabo izkoriščenih lokacijah, vključno z Japonsko in Kenijo. Vse kaže, da bo ta robot prispeval k izboljšanju donosa na enoto površine in povečal učinkovitost kmetovanja.

Avtor: M.B.

Vir: ecowatch.com; challenge-zero.jp