Svet nujno potrebuje zeleni prehod. V zadnjih letih se je povečalo zavedanje o trajnosti in družbeni odgovornosti vseh deležnikov: držav, podjetij in posameznikov. Ena izmed ključnih oznak, ki se pogosto omenja v tem kontekstu, je angleška kratica ESG.

Kaj pomeni kratica ESG?

Gre z angleško kratico, ki se nanaša na dejavnike oziroma vidike trajnosti: E – Environmental (okolje), S – Social (družba) in G – Governance  (upravljanje). Vsi ti trije stebri imajo ključno vlogo pri ocenjevanju trajnostne naravnanosti podjetij. Gre torej za skupno ime nabora standardov, ki se uporabljajo za oceno organizacij glede njihovega odnosa do okolja, družbe in upravljanja organizacije.

Slika je simbolična.

Tri glavna merila ESG

Poglejmo, kaj dejansko pomeni posamezno merilo:

Okolje (E – Environmental): Okoljski vidik ESG preučuje, kako podjetje ali organizacija skrbi za naravno okolje. Osredotoča se na vse vidike trajnosti, vključno z odpadki in onesnaževanjem, izčrpavanjem virov, ogljičnim odtisom, krčenjem gozdov, podnebnimi spremembami in še več.

Podjetja so spoznala, da bodo le poslabšala učinke podnebnih sprememb, če ne bodo odgovorno ravnala do okolja. Zato se zavedajo svojih procesov in njihovega vpliva na okolje ter vključujejo prakse, kot so: recikliranje, uporaba okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadnih voda in druge načine.

Družba (S – Social): Socialni kriterij znotraj ESG se nanaša na vpliv podjetja na družbeno okolje, tako znotraj organizacije kot širše. Preučuje, kako podjetje ravna z zaposlenimi, rasno, s kulturno in spolno raznolikostjo znotraj organizacije, spodbujanje izobraževanja, zagotavljanje zdravstvenega in socialnega varstva zaposlenih, kako se podjetje zavzema za širše družbeno dobro. To zmanjšuje tveganje in zagotavlja odgovorno poslovanje podjetja.

Upravljanje (G – Governance): Namen vidika upravljanja ESG je preučiti, kako je podjetje odgovorno za svoja dejanja. Zajema prizadevanja v zvezi s preglednostjo, odgovornostjo in skladnostjo poslovanja. To vključuje uporabo natančnih in preglednih računovodskih metod, prizadevanja za raznolikost pri izbiri vodstva, odgovornost do delničarjev, izogibanje kakršnimkoli nezakonitim dejavnostim in drugo. Odnosi z deležniki so ključni za pobude upravljanja, saj si organizacija prizadeva pridobiti zaupanje s preglednostjo in odgovornostjo.

Zakaj je ESG pomemben?

ESG poročanje je postalo vse bolj pomembno kot poslovni model organizacij, saj omogoča podjetjem, da se zavzemajo za trajnostno poslovanje. Z ocenjevanjem okoljskih in družbenih tveganj ter praks upravljanja jim pomaga zmanjšati tveganja ter prepoznati priložnosti za inovacije.

Slika je simbolična.

Zaposleni, vlagatelji, stranke, dobavitelji in drugi deležniki vedno bolj iščejo informacije o odgovornosti podjetij in njihovem vplivu na okolje. Zato je poročanje o trajnostnem razvoju postalo standard za organizacije, saj s tem tudi krepijo zaupanje strank, zaposlenih in investitorjev ter ugled podjetja.

Gre za korake v pravo smer, saj ko gre za varovanje okolja, vsaka stvar šteje. Danes se ljudje vse bolj zavedamo, kako vsako naše dejanje vpliva na okolje in vse okoli nas. Če si želimo drugačno prihodnost za nas, naše otroke, naš planet in vsa živa bitja, potem je zdaj pravi trenutek, da prevzamemo odgovornost in ukrepamo. Kot posamezniki imamo možnost izbirati in vlagati v podjetja, ki se ujemajo z našimi vrednotami in ustvarjajo pozitivne spremembe v svetu.

Avtor: M.B.

Vir: globalcitizen.org; esgthereport.com