Podnebna kriza je ena največjih težav, s katerimi se sooča človeštvo. Vsako leto se v Zemljino atmosfero sprosti več kot 30 giga ton emisij CO2. Ta je glavni vir toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam.

Kaj je ogljikov dioksid CO2?

Ogljikov dioksid je plin brez vonja, ki je zelo pomemben za življenje na Zemlji. CO2 je znan tudi kot toplogredni plin. Prevelika koncentracija lahko moti naravno uravnavanje temperature v ozračju in povzroči globalno segrevanje. Koncentracija CO2 se je povečala zaradi industrijske revolucije in eksponentne rasti proizvodnje po vsem svetu.

Kateri so glavni viri emisij CO2?

Krčenje gozdov, kmetijstvo in uporaba fosilnih goriv so glavni viri CO2. Kurjenje premoga največ prispeva k antropogenim emisijam CO2. Med vsemi fosilnimi gorivi je premog najbolj ogljično intenziven. Dejstvo je, da je poceni in vseprisoten vir energije in že več desetletij napaja električna omrežja po vsem svetu.

Lestvica 10 največjih onesnaževalcev

Večina onesnaženja s CO2 prijaha le iz nekaj držav. Na primer Kitajska je odgovorna za približno 30 % vseh svetovnih emisij CO2, medtem ko ZDA prispeva skoraj 14 %.

Spodaj je seznam desetih držav z največjimi emisijami CO2, merjenimi v metričnih tonah v letu 2021:

  1. Kitajska: 11.336 milijonov metričnih ton CO2
  2. Združene države Amerike: 5.032 milijonov metričnih ton CO2
  3. Indija: 2.674 milijonov metričnih ton CO2
  4. Rusija: 1.712 milijonov metričnih ton CO2
  5. Japonska: 1.062 milijonov metričnih ton CO2
  6. Iran: 688 milijonov metričnih ton CO2
  7. Nemčija: 679 milijonov metričnih ton CO2
  8. Savdska Arabija: 631 milijonov metričnih ton CO2
  9. Južna Koreja: 616 milijonov metričnih ton CO2
  10. Indonezija: 616 milijonov metričnih ton CO2

Za primerjavo – podatek za Slovenijo je 13 milijonov metričnih ton CO2 (MtCO2).

Vir: Global Carbon Atlas, 2021

Slika je simbolična. (Vir: Freepik)

Kitajska

Kitajska je največji proizvajalec ogljikovega dioksida na svetu. Leta 2021 je izpustila 11.336 milijonov metričnih ton CO2. Primarni vir emisij CO2 na Kitajskem so fosilna goriva, predvsem tista iz premoga. Približno 55 % celotne energije, ki jo je leta 2021 proizvedla Kitajska, je izvirala samo iz premoga. Premog je bogat z ogljikom, zato njegovo sežiganje v kitajskih elektrarnah in industrijskih obratih ter kotlih sprošča v ozračje velike količine CO2.

Kitajska je tudi ena največjih uvoznic nafte, kar prispeva k velikim emisijam CO2 pri uporabi motornih vozil. Kitajska namerava v prihodnosti zmanjšati svojo odvisnost od premoga in splošno onesnaženje v velikih mestih. To nameravajo izpeljati z večjo proizvodnjo električne energije, z uporabo jedrske energije, obnovljivih virov energije in zemeljskega plina.

Hitra urbanizacija je na Kitajskem tudi povečala emisije CO2 pri proizvodnji cementa in jekla, kar je bilo potrebno za infrastrukturo.

ZDA

ZDA so drugi največji onesnaževalec s CO2 s 5.032 milijoni metričnih ton skupnih izpustov CO2 v letu 2021. Največji viri emisij CO2 v ZDA so izvirali iz prometa, proizvodnje električne energije in industrije. Čeprav si ameriška vlada močno prizadeva zmanjšati odvisnost od premoga za proizvodnjo električne energije, je država postala glavna proizvajalka surove nafte.

Poleg tega je ZDA močno odvisna od transportnega sektorja, ki uporablja nafto za tovornjake, ladje, vlake in letala. Potrošniki v ZDA so močno odvisni od svojih avtomobilov kot glavnega prevoznega sredstva. Vse to prispeva k odtisu CO2. K emisijam CO2 v ZDA veliko prispeva tudi industrija, ki za pridobivanje energije uporablja fosilna goriva.

Indija

Indija je tretja največja onesnaževalka s CO2 z 2.674 milijoni metričnih ton skupnih emisij CO2, proizvedenih leta 2021. Premog je glavni vir energije za Indijo in zagotavlja približno 45 % energije v državi. Nafta in druge tekočine predstavljajo približno 26 %.

Zemeljski plin predstavlja le 6 % porabe energije. Indija načrtuje do leta 2030 povečanje tržnega deleža zemeljskega plina na 15 %, da bi zmanjšala onesnaženost zraka in uporabila čistejša goriva.

Rusija

Rusija je četrti največji povzročitelj emisij CO2 na svetu. Leta 2021 je v ozračje izpustila 1.712 milijonov metričnih ton CO2. Rusija ima eno največjih nahajališč zemeljskega plina na svetu. Zemeljski plin pa je glavni vir energije in proizvodnje električne energije v državi.

Premog, ki se pogosto uporablja v kemični industriji in pri proizvodnji električne energije v Rusiji, prav tako veliko prispeva k ruskim emisijam CO2. Rusija je bila tudi velika dobaviteljica zemeljskega plina v druge države, predvsem v Evropo. Vendar pa evropske države zmanjšujejo dobavo ruskega zemeljskega plina zaradi invazije Rusije na Ukrajino.

Japonska

Japonska je peta največja proizvajalka emisij CO2 s 1.062 milijoni metričnih ton CO2 leta 2021. Japonska mešanica energetskih goriv se je spremenila po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011. Nafta je največji vir energije na Japonskem, saj je njen skupni delež v porabi energije v letu 2019 znašal 40 %.

Premog še vedno predstavlja velik delež porabe energije na Japonskem (26 %). Zemeljski plin postaja po jedrski katastrofi vse pomembnejši. Od leta 2019 tako predstavlja 21 % porabe energije. Energetski načrt države iz leta 2018 ima zastavljen cilj povečati proizvodnjo energije iz jedrske energije do leta 2030. Tako želijo zmanjšati odvisnost uvoza od ogljikovodikovega goriva.

Boj proti podnebnim spremembam zahteva globalno sodelovanje in odgovornost. Teža odgovornosti je še posebej velika pri državah, ki proizvajajo največ emisij. Pomembno je, da te države ne le zmanjšajo svoje emisije, ampak tudi podpirajo okoljske projekte po vsem svetu, da bi uravnotežile svoj ogljični odtis.

Avtor: M.B.

Vir: investopedia.com; climatetrade.com; globalcarbonatlas.org