Študija neprofitne ustanove International Council on Clean Transportation (ICCT) je preučila emisije električnih avtomobilov in tistih z motorji na notranje zgorevanje. Izdelali so analizo izpustov toplogrednih plinov v življenjskem ciklusu avtomobila. Rezultati so pokazali, da električni avtomobili resnično izpuščajo precej manj.

Nova študija potrjuje mit, da so električna vozila čistejša od vozil na notranje zgorevanje. To velja na globalni ravni, ne glede na to, ali se EV priključi na omrežje v Evropi, z večjim deležem obnovljivih virov energije, ali na omrežje v Indiji, ki se še vedno močno opira na premog. Študija je ocenjevala emisije srednje velikih električnih vozil, registriranih leta 2021 v Indiji, na Kitajskem, v ZDA ali Evropi, državah, ki predstavljajo 70 odstotkov prodaje novih avtomobilov po vsem svetu in so reprezentativne tudi za druge trge.

Fosilna goriva poganjajo podnebno krizo

To niti ni veliko presenečenje, saj so vlade od Kalifornije do Evropske unije predlagale postopno odpravo motorjev na notranje zgorevanje do leta 2035. Študija je tudi pokazala, da biogoriva, ki jih v Evropi dodajajo fosilnim gorivom, ne pripomorejo veliko k zmanjšanju ogljičnega odtisa bencinskih, dizelskih in avtomobilov s pogonom na zemeljski plin.

Rezultati študije kažejo, da so emisije toplogrednih plinov električnih avtomobilov v Evropi, v njihovem življenjskem ciklusu, že sedaj za 66 do 69 odstotkov manjše v primerjavi z emisijami avtomobilov na notranje zgorevanje. V ZDA ima električni avtomobil za 60 do 68 odstotkov manj emisij, na Kitajskem, ki uporablja več premoga, za 37 do 45 odstotkov manj emisij, v Indiji pa za 19 do 34 odstotkov manj emisij.

V Evropi se pričakuje, da bo prednost električnih vozil postajala še večja na račun obnovljivih virov električne energije. Do leta 2030 naj bi tako proizvedli celo 74 do 77 odstotkov toplogrednih plinov manj kot avtomobili z motorji na notranje zgorevanje.

Električna vozila po enem letu vožnje prijaznejša do okolja

Dejansko je izdelava električnega vozila še vedno nekoliko bolj intenzivna kot izdelava tradicionalnih avtomobilov. Recikliranje električnih baterij bi lahko sčasoma zmanjšalo intenzivnost ogljika. A zaenkrat vozniki električnih vozil začenjajo izkoriščati podnebne koristi po enem letu vožnje z avtomobilom. Takrat avtomobil preseže prag, ko zaradi emisij, ki jih prihrani s čistejšo električno energijo, postane boljša možnost za podnebje kot tradicionalni avtomobil.

Do leta 2030 globalni umik vozil na notranje zgorevanje

Avtorji študije upajo, da bodo oblikovalcem politik v prihodnje pomagali do bolj informiranih odločitev o prihodnosti prevoza. Podnebni strokovnjaki hitijo do sredine stoletja zmanjšati globalne emisije toplogrednih plinov na skoraj nič, da bi se lahko izognili najhujšim posledicam globalnega segrevanja.

Električna vozila so potrebna za uresničitev teh rezov, niti hibridno-električna vozila niso dovolj čista, da bi dosegli ta cilj. Poročilo priporoča, da do leta 2030 na cestah ukinejo nova vozila z notranjim zgorevanjem.

Vozila z motorji na notranje izgorevanje, kakršne koli vrste, ne morejo doseči zmanjšanja toplogrednih plinov, ki jih potrebujemo za življenje s podnebnimi spremembami. To je globalna ugotovitev, zato moramo globalno umakniti avtomobile na notranje zgorevanje.

Avtor: J.J.

Vir: theverge.com