Umetna inteligenca (UI) se danes vse pogosteje omenja kot revolucionarna tehnologija. Ima potencial, da preoblikuje skoraj vsako industrijo, vključno z obnovljivimi viri energije.

Publikacija Svetovnega gospodarskega foruma iz leta 2021 z naslovom »Izkoriščanje umetne inteligence za pospešitev energetskega prehoda« je podrobno raziskala vlogo umetne inteligence pri globalnem prehodu na čisto energijo, od upravljanja energetskega sistema do upravljanja operativnega tveganja. Samo dve leti pozneje se je AI že uporabljala za podporo številnih vidikov širjenja in proizvodnje sončne energije.

Rast sončne energije

Sončna energija je trenutno med najhitreje rastočimi viri obnovljive energije, vendar se sooča z izzivi v smislu učinkovitosti gradnje, povezovanja z obstoječimi energetskimi sistemi, razširitve omrežja in stroški, ki omejujejo njeno široko sprejetje in hitro širitev.

Strategije zmanjšanja stroškov gradnje

Visoki stroški gradnje sistemov in elektrarn sončne energije so omejevali njeno sprejetje. Ker okoljski dejavniki močno vplivajo na vsak projekt, se soočajo z vrsto izzivov, ki so značilni za njegovo fizično lokacijo. Pogosti izzivi, ki dodatno ovirajo projekt, so: zastoji pri povezovanju, zamude pri pridobivanju dovoljenj in težave pri prenosu.

S pomočjo UI je mogoče te kompleksnosti upravljati hitreje in bolj učinkovito ter hkrati zmanjšati stroške projektov. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov.

Slika je simbolična.

Primeri uporabe umetne inteligence pri sončnih elektrarnah

Izbira lokacije sončne elektrarne

Kritična faza vsakega projekta je izbira lokacije, saj okoljski pogoji močno vplivajo na proizvodnjo in zmogljivosti shranjevanja energije. Zaradi zmožnosti analiziranja velikih količin geografskih in okoljskih podatkov številna podjetja uporabljajo UI za prepoznavanje lokacij z optimalnimi sončnimi viri in pogoji ter preverjanje enostavnosti dostopa za povezavo z obstoječo omrežno infrastrukturo ali idealnega položaja za kasnejši razvoj.

Načrtovanje in projektiranje pred gradnjo sončne elektrarne

Še pred začetkom gradnje lahko UI omogoči iterativno in 4D načrtovanje, ki splošnim izvajalcem zagotovi podrobne gradbene načrte, urnike in digitalne modele lokacij. Ta orodja omogočajo testiranje različnih scenarijev in optimizacijo zasnove za povečanje učinkovitosti, kar bistveno zniža stroške in zmanjša možnost zamud.

Zmanjšanje stroškov gradnje sončne elektrarne

Napredek v tehnologiji UI je omogočil razvoj tehnologij, ki dokazano zmanjšujejo stroške gradnje infrastrukture za kar 30 odstotkov. Veliki in zapleteni projekti, kot je tudi gradnja sončnih elektrarn, imajo zlasti koristi od podpore pri optimizaciji gradnje, ki jo poganja UI.  Od prerazporeditve delovne sile in opreme do dinamičnega načrtovanja lahko orodja za optimizacijo izboljšajo uporabo virov in učinkovitost tudi pri najbolj velikem in zahtevnem projektu sončne elektrarne.

Odprava zamud pri gradnji sončne elektrarne

Ko gre za gradnjo in namestitev glavne električne infrastrukture, je čas denar. Obstaja pa možnost dragih zamud pri gradnji ali medsebojnem povezovanju na sončno energijo. Orodja, ki jih poganja UI, lahko prepoznajo možnosti za prerazporeditev virov in vzdrževanje napredovanja projekta tako, da predlagajo možnosti za ponovno zaporedje nalog, opreme ali dela, da se projekti lahko nadaljujejo.

Racionalizacija medsebojnega povezovanja

Integracija solarnih sistemov v obstoječa energetska omrežja zahteva skrbno načrtovanje in optmizacijo, da se preprečijo motne v delovanju omrežja. Natančne analize in napovedi proizvodnje in dobave sončne energije, ki jih omogoča UI, so pomembne za uspešno delovanje in regulacijo.

Zmožnost UI, da natančno oceni in analizira ogromne količine kompleksnih podatkov – skupaj z zmožnostmi napovedovanja, ki omogočajo prilagajanje inovativnih alternativnih poti – je lahko izjemno dragocena za proces medsebojnega povezovanja.

Napovedovanje in analiza delovanja sončne elektrarne

Z UI je mogoče neprekinjeno in dosledno analizirati ogromne količine okoljskih podatkov, kar omogoča točne napovedi in takojšnje prilagajanje načrtov. To vodi k izboljšanemu načrtovanju, shranjevanju in operativni učinkovitosti, preprečuje izgube energije ali zaustavitve zaradi vremenskih razmer, okoljskih nevarnosti ali neusklajenosti v ponudbi/povpraševanju ter zmanjšuje okvare in poškodbe opreme.

UI lahko prepozna vzorce, ki lahko nakazujejo prihodnjo zmogljivost na podlagi sončnih pogojev, okoljskih podatkov in preteklih evidenc o vzdrževanju ter predvidi prihodnje izzive, potrebe po popravilih ali verjetne nadgradnje. Kot rezultat teh informacij je mogoče ustvariti optimizirano delovanje in urnike vzdrževanja, ki dolgoročno povečajo učinkovitost sistema.

Razporejanje povpraševanja

Slabo napovedovanje povpraševanja lahko povzroči izpade električne energije, izpade in zmanjšanje obnovljivih virov energije. Kljub temu imajo sistemi umetne inteligence potencial za prepoznavanje zapletenih vzorcev uporabe in predvidevanja morebitnih težav, preden se te pojavijo. Z uporabo preteklih podatkov o porabi lahko UI zagotovi vpogled v povpraševanje potrošnikov in razkrije podatke, ki so v pomoč pri optimizaciji sistema.

Slika je simbolična.

S preudarno uporabo umetne inteligence lahko razvijalci sončne energije zmanjšajo zamude, minimizirajo stroške gradnje in izboljšajo čas za dokončanje projekta. V celotnem življenjskem ciklu solarnega projekta se lahko UI uporablja tudi za povečanje proizvodnje sončne energije, hkrati pa zmanjša operativne stroške in tveganja.

Raziskovanje novih aplikacij z tehnologijami, ki jih poganja umetna inteligenca, nedvomno obeta svetlejšo prihodnost za inovacije na področju sončne energije.

Za dosego globalnih ciljev neto ničelnih emisij do leta 2050 bo sektor obnovljivih virov energije potreboval vso pomoč, ki jo lahko dobi – tudi s pomočjo umetne inteligence.

Avtor: M.B.

Vir: solarbuildermag.com

Viri slik: Freepik