Električna vozila so danes dostopnejša kot kdaj koli prej. Javne polnilne postaje so vse pogostejše, stroški namestitve domače polnilne postaje za električna vozila pa bistveno nižji kot v preteklosti.

Vožnja z električnimi vozili omogoča voznikom, da potujejo brez občutka krivde glede onesnaževanja okolja. Kljub temu se mnogi lastniki električnih vozil sprašujejo, kaj se zgodi z odsluženimi baterijami, ko te niso več primerne za uporabo v vozilu.

Dobra novica je, da so strokovnjaki našli inovativne načine recikliranja avtomobilskih baterij in omejevanja njihovega vpliva na okolje. Več pa v nadaljevanju.

Recikliranje električnih avtomobilskih baterij

Električne avtomobilske baterije je možno reciklirati, vendar to ne pomeni, da se vedno reciklirajo.

Te baterije se obrabljajo s hitrostjo približno 2 % na leto, kar pomeni, da po približno osmih letih ali po približno 160.000 km niso več primerne za uporabo v EV. Ko se baterija vašega električnega vozila iztroši, se obrnite na lokalno pooblaščeno servisno delavnico proizvajalca vozila, ki lahko poskrbi za reciklažo in najde nadomestno baterijo za vaše vozilo.

Možnosti odstranjevanja baterij

Deponiranje: Ena od možnosti je deponiranje izrabljenih baterij, kar pa ni najboljša izbira. S tem se izgublja priložnost za ponovno uporabo baterije za drug namen. Odlaganje baterije lahko škoduje lokalnemu okolju, saj kemikalije pronicajo v zgornjo plast zemlje in onesnažijo ekosisteme.

Druga uporaba: Večina proizvajalcev bo rabljenim baterijam dala drugo življenje z nadaljnjo prodajo. Čeprav te baterije niso več primerne za električna vozila, imajo še vedno približno 75 % svoje prvotne zmogljivosti, zato bodo dragocen vir za manj zahtevne namene. Uporabljene baterije električnih vozil se pogosto preusmerijo v enote za shranjevanje energije – za zajemanje presežne sončne energije.

Recikliranje delov: Ko se baterije izrabijo tudi v svojem drugem življenju, se razstavijo in ločijo na dele. Ko so deli razčlenjeni, se lahko začne postopek mehanskega in kemičnega ločevanja. Deli se zmeljejo v fin prah za pridobivanje surovin, kot so litij, nikelj in mangan. Materiale je mogoče uporabiti tudi za izdelavo novih baterij.

Slika je simbolična.

Kako se reciklirajo deli baterij EV?

Baterije EV so sestavljene iz baterijskih paketov, modulov in celic. Znotraj vsake celice se atomi litija premikajo skozi elektrolit (raztopino) med grafitno anodo (negativna elektroda) in katodo (pozitivna elektroda). Baterije so običajno opredeljene z različnimi vrstami kovin, ki so v katodi, to so običajno nikelj-kobalt-aluminij, železo-fosfat ali nikelj-mangan-kobalt. Pri recikliranju baterij se proizvajalci osredotočajo predvsem na te kovine v katodi, saj so te običajno bolj vredne kot litij in grafit. 

Pri recikliranju se uporabljata dve ključni metodi za pridobivanje dragocenih kovin iz baterije:

Pirometalurgija: To je pogostejša metoda, ki vključuje mehansko drobljenje celic in nato sežiganje, pri čemer ostane kup različnih vrst plastike, kovin in lepil.

Hidrometalurgija: Namesto sežiganja delov baterije ta metoda vključuje potapljanje materialov baterije v kislino, ki proizvaja bazen tekoče kovine.

Pravilno odstranjevanje odsluženih baterij EV

Večina avtomobilskih podjetij z linijo EV vozil je v zadnjih letih uvedla sheme recikliranja baterij. Če je baterija vašega avtomobila dosegla konec življenjske dobe, je najbolje, da stopite v stik s servisno delavnico lokalnega proizvajalca, ki jo lahko reciklira in poišče zamenjavo baterije za vašo vozilo.

Ford, eno največjih avtomobilskih podjetij na svetu, svojim strankam omogoča, da iztrošeno EV baterijo brezplačno pripeljejo na lokalno servisno delavnico, da jo reciklirajo. Shema poteka v sodelovanju s podjetjem CarTakeBack. Fordova električna vozila tako želijo narediti bolj trajnostna.  

Stroški recikliranja električnih avtomobilskih baterij

Stroški recikliranja avtomobilskih baterij so precej kontroverzna tema. Čeprav mnogi strokovnjaki trdijo, da je to še vedno drag postopek, drugi menijo, da lahko recikliranje ustvarja celo dobiček.

GLG Insights dokazuje, da imajo lahko proizvajalci še vedno finančno korist od recikliranja baterij za električna vozila. Patrick Curran, član mreže GLG in glavni izvršni direktor pri Lithium Recycling Systems, pravi, da obdelava ene metrične tone baterij stane približno 90 USD. Toda ko so kovine ločene, jih je mogoče prodati s »črno maso« (mešanica oksidov niklja, mangana in kobalta) za približno 300 USD, kovine pa za približno 500 USD. Kar je še vedno dobičkonosno, vendar je potrebno pri recikliranju baterij za električna vozila upoštevati še veliko drugih stroškov, kot je prevoz gorljivih predmetov v obrate za recikliranje, kar znatno zviša ceno.

Kakšna je prihodnost EV baterij?

Medtem ko si proizvajalci avtomobilov prizadevajo postati trajnostni, se vse več baterij za električna vozila reciklira in dobijo priložnost za drugo življenje. To je pot, ki jo moramo ubrati, da zmanjšamo količino odpadkov in negativni vpliv na planet.

Vendar je še dolga pot, preden bo to postalo učinkovito. Znižati se morajo stroški in poenostaviti postopki. Na srečo strokovnjaki v panogi že delajo na tem.

Britanski Faraday Institution preiskuje, ali bi proizvajalci lahko uporabili robote za razstavljanje baterij v okviru svojega projekta ReLib, ki je specializiran za recikliranje baterij. Trenutno morajo to ljudje opravljati ročno, zaradi česar je postopek zamuden in poveča stroške.

Ekipa na inštitutu Faraday je razvila tudi ultrazvočno metodo recikliranja, ki bi lahko v istem obdobju obdelala 100-krat več materiala kot metoda hidrometalurgije. Eden od raziskovalcev je povedal, da bi nov postopek lahko bil za manj kot polovico stroškov izdelave nove baterije iz svežega materiala.

Električna vozila so prihodnost

Strokovnjaki napovedujejo, da bo do leta 2025 razmerje med električnimi in avtomobili na gorivo verjetno 1:1. Ko se več denarja vlaga v industrijo EV, lahko pričakujemo, da bomo videli še več takih inovativnih rešitev. Vendar za resnično trajnostni prehod na planetu potrebujemo rešiti problem odsluženih EV baterij in slabe strani električnih vozil, ki se v glavnem nanašajo na rudarjenje litija. Odstranjevanje teh surovin iz zemlje lahko povzroči degradacijo tal, pomanjkanje vode, izgubo biotske raznovrstnosti in povečanje globalnega segrevanja.

K sreči se strokovnjaki v industriji električnih vozil močno trudijo najti alternativne, čiste načine za izdelavo in recikliranje baterij.

Avtor: M.B.

Vir: theecoexperts.co.uk

Viri slik: Freepik