V skladu z novo direktivo EU, ki je začela veljati s 3. julijem 2024, so plastični pokrovčki na plastenkah pijač zdaj obvezno pritrjeni na plastenko. Kaj je v ozadju tega novega pravila?

Nova oblika pokrovčkov na plastenkah

Nova zasnova pokrovčkov je precej enostavna. Namesto pokrovčkov, ki smo jih bili navajeni popolnoma odviti, so na pokrovček dodani plastični trakovi, ki povezujejo pokrovček s plastenko.

Coca-Cola je bila ena izmed prvih podjetij, ki je v zadnjem letu uvedla nove oblike plastenk po vsej Evropi.

Ta majhna sprememba kaže na potencial, da bodo potrošniki reciklirali plastenke in noben pokrovček ne bo ostal za njimi.

Odzivi potrošnikov in proizvajalcev na nove pokrovčke

Sprva so bili proizvajalci pijač, vključno s Coca-Colo, skeptični do te spremembe, saj so menili, da bo povečala stroške in količino uporabljene plastike.

Vendar se je, ko je bila zakonodaja uvedena, izkazalo, da je širša javnost razdeljena. Nekateri potrošniki so izrazili nezadovoljstvo zaradi težav pri pitju in točenju pijač, saj je pokrovček, ki ostane s plastiko, lahko moteč. Kljub temu večina prepoznava dolgoročne koristi za okolje.

EU v boju proti plastičnim odpadkom

Ta ukrep je del večje direktive EU iz leta 2018, ki se osredotoča na zmanjšanje količine plastičnih odpadkov za enkratno uporabo. Vse države EU so morale do 3. julija 2024 postopoma odpraviti nepritrjene pokrovčke na plastenke do treh litrov. Nepritrjene pokrovčke so prepovedali kot del večjega načrta za boj proti plastičnim odpadkom v Evropi.

Pokrovčki plastenk so eni izmed najbolj pogostih odpadkov za enkratno uporabo ob obalah. Trenutno se velike količine ne reciklirajo in končajo v naših oceanih. Raziskovalci ocenjujejo, da je proizvodnja in sežiganje plastike samo leta 2019 v ozračje izpustila več kot 850 milijonov ton toplogrednih plinov.

Slika je simbolična.

Dodatni ukrepi in prihodnost

EU si prizadeva za uvedbo dodatnih ukrepov, kot so prepovedi embalaže za sveže sedje in zelenjavo, embalaže toaletnih potrebščin v hotelih in hitre hrane v restavracijah.

Novi plastični zamaški so le eden v nizu ukrepov, za katere si prizadeva EU. Države članice EU imajo možnost, da samostojno določijo zahteve glede oblikovanja plastenk. “Dokler pokrovčki ostanejo pritrjeni na steklenice med njihovo predvideno uporabo.« Tako se oblikujejo različni dizajni, ki bodo sledili tem smernicam. Oblika, ki jo trenutno vidimo na pijačah, kot je Coca-Cola, ni edina možna. Čeprav bo verjetno ostala prevladujoča zaradi njenega tržnega položaja.

Pomemben korak k trajnostni prihodnosti

Nova zakonodaja EU, ki zahteva pritrditev pokrovčkov na plastenke, odraža pomemben premik k trajnostni politiki zmanjševanja plastičnih odpadkov. S tem, ko pokrovčki ostanejo pritrjeni na plastenke, se zmanjša možnost, da bodo končali v naravi, s čimer se neposredno prispeva k ohranjanju morskih in obalnih ekosistemov. S tem pa se izboljšuje tudi stopnja recikliranja.

Čeprav sprejetje novih pravil EU prinaša nekatere izzive, predvsem za proizvajalce pijač, je jasno, da dolgoročne koristi za okolje odtehtajo začetne težave. Ta pristop ne le da spodbuja potrošnike in proizvajalce k odgovornejšemu ravnanju z odpadki, ampak tudi pomembno prispeva k bolj zeleni in čistejši Evropi.

Avtor: M.B.

Vir: euronews.com

Viri slik: Freepik