Plastični izdelki za enkratno uporabo (ang. Single-use plastic product – SUPs) uporabimo enkrat ali za kratek čas, preden jih zavržemo. Vplivi teh plastičnih odpadkov na okolje in na naše zdravje pa so globalni. Ti odpadki večkrat končajo v naših morjih kot izdelki za večkratno uporabo.

Problem plastike v številkah

 • 80 – 85 % morskih odpadkov na evropskih plažah je iz plastike.
 • 50 % morskih odpadkov v EU tvorijo plastični proizvodi za enkratno uporabo.
 • 27 % je ribolovnega orodja.
 • 13 milijard EUR na leto se ocenjuje škoda, ki jo povzroči plastika svetovnim morskim ekosistemom.
 • 630 milijonov EUR na leto je ocenjena izguba za turizem in obalne skupnosti v Evropi.
 • 300 milijonov EUR na leto je ocenjen vpliv na ribiško industrijo v Evropi.

Direktiva EU o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

EU v svetovnem boju proti onesnaževanju z morskimi odpadki in plastiko obravnava pravila v Direktivi EU o plastiki za enkratno uporabo. Namen pravil EU je zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih izdelkov na okolje.

Z Direktivo EU o plastiki za enkratno uporabo se za različne izdelke uporabljajo različni ukrepi. Ti ukrepi so sorazmerni in prilagojeni za doseganje najučinkovitejših rezultatov in upoštevajo tudi bolj trajnostne alternative.

Plastični proizvodi, ki jih obravnava evropska direktiva

10 plastičnih predmetov, ki jih obravnava evropska direktiva:

 • vatirane palčke,
 • jedilni pribor, krožniki, slamice in mešalne palčke,
 • baloni in palice za balone,
 • posode za hrano,
 • lončki za pijačo,
 • vsebniki za pijačo,
 • cigaretni ogorki,
 • plastične vrečke,
 • paketi in ovitki,
 • vlažni robčki in higienski izdelki.

Kjer so trajnostne alternative lahko dostopne in cenovno ugodne, so plastični izdelki za enkratno uporabo prepovedani na trgih držav članic EU.

Plastični izdelki za enkratno uporabo, ki so prepovedani z letom 2021:

 • vatirane palčke,
 • jedilni pribor,
 • krožniki,
 • slamice,
 • mešala za pijače,
 • palčke za pritrditev balonov,
 • lončki, posode za živila in pijačo iz polistirena ter pokrovi,
 • vsi proizvodi iz oksorazgradljive plastike – pogosto v nakupovalnih vrečkah.

Za druge plastične izdelke za enkratno uporabo se EU osredotoča na omejevanje njihove uporabe:

 • zmanjšanje uporabe z ukrepi ozaveščanja,
 • uvedbe zahtev glede oblikovanja, kot so zahteve za povezovanje pokrovčkov s steklenicami,
 • uvedba zahtev za označevanje, da se potrošnike obvesti o vsebnosti plastike v izdelkih, možnostih odstranjevanja, ki se jim je treba izogniti, in škodi, povzročeni naravi, če se izdelki odlagajo v okolje,
 • uvedba obveznosti ravnanja z odpadki in čiščenja za proizvajalce, vključno s shemami razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR).

Posebni cilji vključujejo:

 • 77 % ločenega zbiranja plastenk do velikosti 3 litrov do leta 2025 – povečanje na 90 % do leta 2029.
 • Vključitev 25 % reciklirane plastike v PET plastenke za pijače do leta 2025 in 30 % reciklirane plastike v vse plastenke do leta 2030.

Namen pravil evropske direktive o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih izdelkov na okolje, zlasti na morsko okolje in zdravje ljudi.

Prav tako želijo spodbujati prehod v krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, izdelki in materiali ter tako prispevati tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Koristne povezave:

Brošura o EU Direktivi,

Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Evropska strategija za plastiko

Avtor: M.B.

Vir: environment.ec.europa.eu