Poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, je leta 2021 objavilo obsežno študijo o podnebni krizi. V njej skupina znanstvenikov iz celega sveta spremlja podnebne spremembe že več kot 30 let in dejstva so vsako leto bolj kritična.

Katere so ključne točke poročila IPCC?

Gre za oceno podnebne krize, pri kateri je več kot 300 avtorjev uporabilo 14.000 znanstvenih člankov za izdelavo poročila.

Tukaj je nekaj glavnih ugotovitev:

  • Zadnjih pet let je bilo najtoplejših od leta 1850.
  • Gladina morja se je v zadnjih letih, v primerjavi z leti 1901 – 1971, dvignila skoraj trikrat toliko.
  • Ekstremni vročinski vali so od petdesetih let prejšnjega stoletja postali pogostejši in intenzivnejši.
  • Ekstremni mraz je od petdesetih let prejšnjega stoletja postali manj pogost.
  • Morska gladina bi se lahko do leta 2100 dvignila za dva metra.
  • Globalna površinska temperatura je bila med letoma 2011 in 2020 za 1,09 °C višja kot med letoma 1850 in 1900.
  • Zadnjih 10 let je najverjetneje najbolj vroče obdobje v zadnjih 125.000 letih.
  • Atmosferski ogljikov dioksid je najvišji v zadnjih dveh milijonih let.
  • Metan in dušikov oksid sta na najvišji ravni v zadnjih 800.000 letih.

Zaskrbljujoča budnica za človeštvo

Globalna temperatura planeta je za približno 1,1 °C nad ravnjo predindustrijske dobe, kar se kaže kot katastrofalne posledice v smislu ekstremnih vremenskih pojavov.

Ohranjanje segrevanja pod 1,5 °C je bil cilj do leta 2050, vendar avtorji poročila IPCC menijo, da je to nedosegljivo, saj naj bi to dosegli že prej.

IPCC pripravlja podnebna poročila že več kot 30 let in vsak zazvonjeni alarm je glasnejši. Nobenega dvoma ni, da je zdaj čas za ukrepanje.

Znanstveniki v poročilu navajajo, da če lahko do leta 2030 še vedno prepolovimo svetovne emisije in do leta 2050 dosežemo neto ničelno vrednost, obstaja možnost, da bi lahko zaustavili in morda celo obrnili dvig temperatur.

Čeprav bi bilo kakršno koli zvišanje morske gladine, povezano z globalnim segrevanjem, nepopravljivo, bi vsaj ekstremni vremenski dogodki verjetno postali manj intenzivni ali pogosti.

Korenita gospodarska prenova je nujna

Aktivisti kampanje so se odzvali na poročilo in kritizirali pomanjkanje političnega ukrepanja pri reševanju podnebne krize.

Nick Dearden, direktor pri Global Justice Now dodaja, da potrebujemo korenito gospodarsko prenovo, s tem bi hitro znižali emisije, veliko prej kot trenutni cilj do leta 2050.

Dejstvo je, da morajo biti okoljska vprašanja osrednja tema politike in gospodarstva. Če želimo zaustaviti globalno segrevanje in ohraniti življenje na Zemlji tudi za prihodnje rodove, bo potrebno ukrepati hitro in odločno. Pri tem pa se ne soočamo le z velikimi izzivi, ampak so to lahko tudi nove velike priložnosti.

Avtor: M.B.

Vir: euronews.com