Recikliranje

Recikliranje je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi v proizvodnem procesu. Namen recikliranja je zmanjšanje trošenja potencialno uporabnih snovi, zmanjšanje porabe svežih surovin in energije ter preprečevanja onesnaženja zraka, vode in zemlje.

Moč diamantov – jedrski odpadki bi se lahko spremenili v “skoraj neskončne” baterije

Znanstveniki so izpopolnili tehniko izdelave diamantnih baterij z uporabo obsevanih jedrskih odpadkov. Te diamantne baterije bi lahko delovale tisoče let in bi jih lahko uporabljali za napajanje vseh vrst elektronike...

Spremenimo svetovne probleme z odpadki v energetske rešitve

Na svetu se vsak dan proizvede približno 5,5 milijona ton odpadkov. Tekom leta se ustvari več kot 2 milijardi ton trdnih komunalnih odpadkov, velik del pa zavzame prostor na...