Vse bolj se govori o tem, kako so se vlade zavezale, da bodo postopno opustile vozila z motorji z notranjim zgorevanjem. Dejstvo je, da je elektrifikacija dobila zagon, vendar bo potrebno obravnavati nekatere izzive, preden bodo izpolnjeni cilji z ničelnimi emisijami.

Izzivi elektrifikacije niso edini večji izzivi v avtomobilski industriji. Opažamo, da se uveljavljeni proizvajalci originalne opreme trudijo uvesti nove naročniške modele prek programske opreme in storitev.

Proizvajalci avtomobilov spoznavajo varnost in prednost digitalnih zemljevidov naslednje generacije, ki pritegnejo tudi potrošnike. Evropa pa uvaja vse strožje predpise za vozila.

Premagovanje ovir pri uporabi električnih vozil

Prodaja električnih vozil (EV) je leta 2022 dosegla rekordne številke. To gre pripisati predvsem naslednjim vzrokom:

  • vladnim mandatom,
  • regulativnim spodbudam,
  • električna vozila ne potrebujejo starih tehnologij, ki jih je začelo primanjkovati,
  • večina EV je vrhunskih modelov, ki imajo prednostni dostop do redkih komponent.

Čeprav se je sprejemanje EV v zadnjih letih opazno izboljšalo, so na tem tržnem segmentu pričakovane ovire povezane z inflacijo in visokimi obrestnimi merami ter z normalizacijo dobavnih verig pri proizvajalcih električnih vozil.

Prav tako bo potreben prehod na bolj trajnostne in poceni tehnologije električnih vozil, ki so povezane s:

  • sistemi za upravljanje baterij (BMS),
  • rešitvami za hitro polnjenje,
  • materiali.

Stroški baterij se znižujejo, zato je pričakovati, da se bo infrastruktura za polnjenje električnih vozil povečala in proizvajalci se bodo usmerili v zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje pri EV. Predvsem pri hitrosti polnjenja baterij, pri kateri bo potreben napredek v tehnologiji pametnega polnjenja in pri zagotavljanju servisne podpore za tovrstna vozila. Prav tako pa tudi pri iskanju načinov za ponovno uporabo in recikliranje baterij. To bo zmanjšalo stroške zamenjave in ublažilo globalne omejitve dobave v zvezi s ključnimi minerali za baterije.

Vozila OTA za oddaljeno posodabljanje vozil preko brezžične povezave

Vse večja je razširjenost programsko definiranih vozil OTA. Gre za Over-The-Air tehnologijo, ki omogoča oddaljeno posodabljanje programske opreme, podatkov in sistemov v vozilih prek brezžične povezave. To omogoča, da proizvajalci avtomobilov izboljšujejo in posodabljajo sistem vozila, brez potrebe po obisku servisnega centra.

Proizvajalci originalne opreme se še vedno učijo implementirati plačljivo programsko opremo za vozila. S tem izkoristijo programsko določeno funkcijo za oviranje dostopa do funkcij, ki jih določa strojna oprema.

Proizvajalci originalne opreme, ki si želijo dodatnih prihodkov na podlagi naročnin, bodo morali razmisliti o naslednjih potezah:

  • Za spodbujanje večjega zanimanja potrošnikov za programsko posodabljanje vozil (OTA) bi morala biti vozila dobavljena z vgrajenimi presežnimi zmogljivostmi strojne opreme. Potrebno bi bilo uvesti nove funkcije, ki temeljijo na programski opremi.
  • Za obvladovanje programsko definiranega vozila bodo stari proizvajalci originalne opreme morali pridobiti večjo programsko usposobljenost in najti nove programske inženirje.
  • Pot v smeri naročnin za vozila bo določala, da stari proizvajalci originalne opreme opustijo misel »nove funkcije so samo za nove modele« in jo nadomestijo z idejo, da tudi obstoječi modeli vozil potrebujejo nove funkcije.

Širša uporaba lokacijske inteligence

Proizvajalci avtomobilov morajo po Evropski uredbi o splošni varnosti (GSR) in posodobljenem Evropskem programu za ocenjevanje novih avtomobilov (EURO NCAP) vključiti tehnologijo digitalnih zemljevidov z lokacijsko inteligenco, ki presega standardno vodenje po poti in upošteva inteligentno pomoč hitrosti in optimizacijo načrtovane poti.

Ti industrijski predpisi določajo, da lahko vozila izboljšajo zaznavanje in zagotovijo razločevanje cestnih in prometnih dogodkov, ki se dogajajo izven vidnega polja. Pričakujemo, da bo to povzročilo bolj razširjeno sprejetje lokacijsko obogatenih naprednih sistemov za pomoč voznikom.

Proizvajalci originalne opreme za avtomobile bi morali na obveščanje o lokaciji gledati kot na ključni dejavnik za spodbujanje uporabe električnih vozil pri potrošnikih. Ti namreč navajajo zaskrbljenost glede dosega EV (44 % kupcev), kar je tudi ovira pri nakupu električnega vozila. To je mogoče ublažiti z napredno tehnologijo digitalnih zemljevidov, ki je dodana pogonskemu sklopu.

Zemljevidi, ki lahko prepoznajo zunanje elemente, kot so nadmorska višina in ovinki na cesti, so zelo učinkoviti pri optimizaciji porabe baterije in povečanju dosega EV. Poleg tega lahko zemljevidi voznikom zagotovijo izjemno natančne predvidene čase prihoda.

Prihodnost avtomobilske industrije v tehnološki prilagoditvi

Prihodnost avtomobilske industrije je očitno v elektrifikaciji, ki ima potencial za izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje emisij in izboljšanje izkušenj potnikov. Vendar pa se mora avtomobilska industrija soočiti s številnimi izzivi in regulativnimi spremembami, da bo v celoti izkoristila ta potencial.

Proizvajalci avtomobilov in ključni akterji pri infrastrukturi morajo izkoristiti tehnološke inovacije, da zagotovijo zmogljivosti ultra hitrega polnjenja, zmanjšajo zaskrbljenost glede dosega in preprečijo preobremenitev električnega omrežja.

Tradicionalni proizvajalci avtomobilov, ki se na področju programske opreme počutijo izven cone udobja, se morajo nujno opremiti z inženirskimi ekipami, da bodo izboljšali kompetence povezanih storitev za vozila in omejili grožnje, ki jih predstavljajo zanje novinci na trgu.

Nenazadnje pa mora avtomobilska industrija prepoznati tehnologije lokacijske inteligence kot osrednji vidik skladnosti s prevladujočo varnostno zakonodajo.

Avtor: M.B.

Vir: forbes.com