Uspešno poslovanje podjetij se ne meri več le v ustvarjanju dobička. Podnebne spremembe, ekonomska neenakost in drugi globalni problemi vplivajo na skupnosti po vsem svetu. Podjetja pa spodbujajo, da delujejo s svojim poslanstvom odgovorno in prispevajo k skupnemu dobremu.

V študiji podjetja Deloitte je 93 odstotkov poslovnih voditeljev izjavilo, da verjamejo, da podjetja niso zgolj delodajalci, temveč varuhi naše družbe. Kar 95 % podjetij je izjavilo, da načrtuje močnejšo vlogo pri reševanju globalnih problemov v prihodnjih letih in namenjanju sredstev za družbeno odgovorne pobude. Več podjetij se osredotoča na dolgoročne cilje, zato je pomembno razmisliti, kako lahko v svoji karieri prispevate k pozitivnim spremembam.

Kaj je družbena odgovornost podjetij?

Družbena odgovornost podjetij je poslovni model, po katerem dobičkonosna podjetja iščejo načine za ustvarjanje družbenih in okoljskih koristi. Hkrati pa zasledujejo organizacijske cilje, kot so rast prihodkov in povečanje vrednosti za delničarje.

Današnje organizacije uresničujejo obsežne programe družbene odgovornosti. Številna podjetja namenjajo celotne oddelke in vodilne položaje za družbene in okoljske pobude. Vodstvo je pogosto v glavni vlogi za družbeno odgovornost podjetij in trajnostni razvoj.

Družbena odgovornost podjetij se lahko izraža na različne načine, vendar pa je končni cilj vedno enak: delati dobro tako, da delaš dobro (ang. Do well by doing good). Podjetja, ki sprejemajo družbeno odgovornost, si prizadevajo ohraniti dobičkonosnost, medtem ko podpirajo širši namen.

Tako se podjetja ne osredotočajo le na ustvarjanje dobička, temveč na »trojni donos«, ki upošteva vpliv njihovih poslovnih odločitev na dobiček, ljudi in planet.

Ni naključje, da so nekatere izmed današnjih najbolj dobičkonosnih organizacij tudi družbeno odgovorne. Tukaj je pet primerov uspešne družbene odgovornosti podjetij, ki jih lahko uporabite za spodbujanje družbenih sprememb tudi v vaši organizaciji.

5 primerov družbene odgovornosti podjetij

Lego in zaveza k trajnosti

Lego kot eno izmed najuglednejših podjetij na svetu, ne želi pomagati le otrokom pri razvoju skozi ustvarjalno igro, temveč si prizadeva tudi za ohranjanje našega planeta.

Lego je prvo in edino podjetje z igračami, ki je postalo partner Svetovnega sklada za naravo v boju proti podnebnim spremembam (ang. World Wildlife Fund Climate Savers). To označuje njihovo zavezo k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Njihova zaveza k trajnosti sega dlje od partnerstev.

Slika je simbolična.

Do leta 2030 načrtujejo uporabiti okolju prijazne materiale za proizvodnjo vseh svojih izdelkov in embalaže. Pri tem so že storili ključne korake pri doseganju tega cilja.

V letih 2013 in 2014 je Lego zmanjšal velikost svojih škatel za 14 odstotkov, pri čemer so prihranili približno 7.000 ton kartona. Nato je podjetje 2018 predstavilo 150 delov, izdelanih iz trajnostno pridobljenega sladkornega trsa. To predstavlja odmik od naftne plastike, ki se običajno uporablja za izdelavo kock. Do leta 2025 so se zavezali tudi odstraniti vso embalažo iz plastike za enkratno uporabo. Skupaj s temi spremembami se je proizvajalec kock zavezal, da bo v svoj Center za trajnostne materiale vložil 164 milijonov dolarjev, v njem raziskovalci eksperimentirajo z biološko osnovanimi materiali, ki se lahko uporabljajo v proizvodnem procesu.

S pomočjo teh pobud je Lego na dobri poti, da se spopade z nujnimi okoljskimi izzivi in nadaljuje svoje poslanstvo – pomagati graditi bolj trajnostno prihodnost.

Salesforce in filantropski model 1-1-1

Vodilno podjetje v tehnološkem sektorju, gigant programske opreme v oblaku Salesforce, je tudi pionir na področju korporativne filantropije. Od svojega začetka promovira svoj filantropski model 1-1-1, ki vključuje donacijo: enega odstotka produkta, enega odstotka lastniškega kapitala in enega odstotka časa zaposlenih skupnostim in neprofitnemu sektorju.

Zaposleni v Salesforcu so prispevali več kot 5 milijonov prostovoljnih ur in donirali tudi več kot 406 milijonov dolarjev neprofitnim organizacijam in izobraževalnim ustanovam.

Slika je simbolična.

Ker prihodki podjetja še naprej rastejo, Salesforce predstavlja odličen primer ideje, da si ustvarjanje dobička in iniciative za družbeni vpliv niso nujno v nasprotju drug z drugim.

Ben & Jerry’s in družbeno poslanstvo

Za podjetje Ben & Jerry’s je pozitivno vplivanje na družbo prav tako pomembno kot proizvodnja vrhunskega sladoleda. Leta 2012 je postalo certificirano B podjetje, kar pomeni, da uranovesi namen in dobiček, tako da izpolnjuje najvišje standarde družbene in okoljske uspešnosti, javne transparentnosti in pravne odgovornosti.

Kot del svoje obsežne zaveze je proizvajalec sladoleda leta 1985 ustanovil fundacijo Ben & Jerry’s, ki spodbuja družbene spremembe. Vsako leto fundacija podeli približno 2,5 milijonov dolarjev donacij organizacijam v ZDA. Med prejemniki donacij so bili tudi Združenje delavcev (ang. United Workers Association), skupina za človekove pravice, ki si prizadeva za odpravo revščine in Koalicija za čisti zrak (Clean Air Coalition), organizacija za okoljsko zdravje in pravičnost s sedežem v New Yorku.

Slika je simbolična.

Fundacija si je leta 2014 prislužila tudi nagrado Nacionalnega odbora za odzivno filantropijo (National Comittee for Resposnive Philantropy Award) in si še naprej prizadeva za iskanje sistemskih rešitev na globalni in lokalni ravni.

Levi’s in družbeni vpliv

Levi’s je ena najuspešnejših modnih znamk v zgodovini in ena prvih, ki si prizadeva za bolj etično in trajnostno dobavno verigo. Od leta 1991 so uvedli in redno posodabljali »Pogoje sodelovanja«, ki določajo globalni kodeks ravnanja v svoji dobavni verigi. Ta postavlja standarde za pravice delavcev, varno delovno okolje ter okolju prijazen proizvodni proces.

Od leta 2011 Levi’s izvaja iniciative za dobro počutje delavcev, ki vključuje dodatne programe, osredotočene na zdravje in dobro počutje delavcev v dobavni verigi. Pobudo so razširili v 12 držav, od katere je imelo koristi več kot 100.000 delavcev. Leta 2016 je znamka pobudo še razširila s ciljem, da do leta 2025 v tovarnah, ki sodelujejo v pobudi za dobro počutje delavcev, proizvede več kot 80 odstotkov svojih izdelkov in tako program razširi na več kot 300.000 delavcev.

Slika je simbolična.

Za svoja nenehna prizadevanja za ohranjanje dobrega počutja svojih ljudi in okolja je bila znamka Levi’s ena izmed nagrajenih organizacij v Golden Halo Award 2020, kar predstavlja najvišjo čast za družbeno odgovorna podjetja.

Starbucks in zaveza k etični nabavi

Starbucks si prizadeva postati znan po svojih iniciativah na področju družbene odgovornosti kot tudi po svojih izdelkih. Eden od načinov za doseganje tega cilja je etična nabava.

Leta 2015 je Starbucks potrdil, da je 99 odstotkov njegove kavne dobavne verige etično pridobljene. Prizadeva si to številko povečati na 100 odstotkov z nadaljnjimi prizadevanji in partnerstvi pri lokalnih kavarnarjih in organizacijah.

Znamka izvaja pristop pri praksah kave in kmetijske enakosti (CAFE), ki predstavljajo enega prvih sklopov standardov etične nabave v kavni industriji, ustvarjenih v sodelovanju s Conservation International. CAFE ocenjuje kavne plantaže glede na določene ekonomske, družbene in okoljske standarde, kar zagotavlja, da lahko Starbucks svoje izdelke pridobiva, pri tem pa ohranja pozitiven družbeni vpliv.

Slika je simbolična.

Za svoje delo je bil Starbucks leta 2021 imenovan za eno najbolj etičnih podjetij na svetu po mnenju Ethisphere.

Vrednost družbene odgovornosti

Podjetja, kot so Lego, Salesforce, Ben & Jerry’s, Levi’s in Starbucks, postavljajo visoka merila korporativne družbene odgovornosti, ki poudarja pomen etičnega in trajnostnega poslovanja. Njihovi pristopi in strategije ne le prispevajo k boljšemu svetu, ampak tudi izboljšujejo poslovni ugled, povečujejo zvestobo strank in spodbujajo inovacije.

Kot kaže, se družbena odgovornost obrestuje. Z učenjem iz takih iniciativ in vrednostno usmerjenim pristopom k poslovanju lahko pomagate svoji organizaciji, da se razvija in raste, tudi ko se sooča z globalnimi izzivi.

Avtor: M.B.

Vir: online.hbs.edu